Visdomstenner

Visdomstenner er som regel de siste tennene/jekslene som bryter frem. Det er ikke alle som får de, noen har anlegg andre har det ikke. Det er heller ikke nødvendig å fjerne alle visdomstenner, er like god tann som andre tenner. Men ofte er det lite plass til den og dermed blir det vanskeligere å holde den ren, av den grunn blir det lettere hull her. I tillegg kommer den ofte kun delvis frem grunnet plassmangel og da kan det bli en betennelse i tannkjøttet rundt tannkronen, noe som fører til akutte smerter.

Visdomstenner kan fjernes ved vanlig uttrekking, men noen ganger må vi gjøre en liten operasjon/spalte tannen for å få den ut. Ved hjelp av god bedøvelse er dette smertefritt. Iblant er det nødvendig med noen få sting som blir da fjernet etter en uke.