Bittskinner/tanngnissing

Tanngnissing kan føre til skader både på tenner og kjeven. I tillegg føre til smerte i kjeve- eller ansiktsmuskulaturen og i kjeveleddene. Noen får hjelp ved å gjøre avslapningsøvelser, mens andre må bruke bittskinner. Avtrykket for bittskinner tas hos tannlege/tannpleier og sendes tanntekniker som da sender tilbake ferdig støpt bittskinne.